Barcelona Trial Platform

Treballem per l’excel·lència en investigació i recerca

Una iniciativa de

 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
 • Biocat

Vall d’Hebron Institut de Recerca

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Hospital de la Vall d'Hebron
Adreça: 

Passeig Vall d’Hebron 119-129 
Edifici Mediterrània, 2a Planta
08035 Barcelona 93 274 67 28
www.vhir.org

Persona de contacte: 

Esther Ramírez 93 489 30 00 ext. 4606
esther.ramirez@vhir.org

Equip dedicat a la investigació clínica: 

851 Investigadors

491 Personal de suport

Instal·lacions bàsiques: 
 • Investigació clínica
 • Biobanc
 • Estadística i Bioinformàtica
 • Citometria
 • Genòmica
 • Imatges
 • Metabolòmica
 • Proteòmica
 • Microscòpia
 • Imatge molecular
 • Validació funcional i recerca preclínica
 • Seqüenciació 
 • Animalari

El Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) s’orienta cap a la recerca de solucions als problemes de salut dels ciutadans i té la voluntat de contribuir al desenvolupament científic, educatiu, social i econòmic dins la seva àrea de competència.

El VHIR és una institució del sector públic que promou i desenvolupa la investigació biomèdica innovadora a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH).

L'Institut vol que la seva investigació i la innovació, portada a terme per les persones que conformen la institució, expandeixi les fronteres del coneixement i es converteixin en referències actives i importants per a la nostra societat, el nostre sistema de salut i els seus ciutadans, atraient talent i garantint que la seva activitat en termes d’excel·lència, qualitat i translació, es correspon amb la posició de lideratge que l'Hospital Vall d'Hebron ha de tenir.

Àrees d’expertesa clínica

Les àrees d'expertesa clínica del VHIR són: Oncologia, Neurociències, Malalties Digestives i Hepàtiques, Malalties Infeccioses, Ginecologia, Malalties Pediàtriques i Cirurgia Experimental, Epidemiologia, Farmacologia, Noves Teràpies, Endocrinologia i Nefrologia, Malaltia Cardiovascular i Nanomedicina.

Reconeixements i distincions 

El VHIR és institut acreditat per l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), pertany als centres CERCA (Centres de Recerca de Catalunya), 14 grups del VHIR participen en 7 xarxes CIBER (Centros de Investigación Biomédica en Red), té atorgat el segell d’excel·lència en recursos humans en recerca (HR Excellence in Research) i disposa de 3 investigadors ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats).

Iniciatives particulars dels centres

La CVNVHIR és una eina que permet gestionar el currículum en format digital i normalitzat. Està desenvolupada sota una única taxonomia de la informació, que permet al personal investigador i entre institucions mantenir i intercanviar informació científica. És l’únic format permès per a  la presentació de convocatòries MICCIN. Aquests continguts són processats per un sistema intel·ligent que identifica similituds entre l’autor indicat i en la publicació i els existents en la plataforma, obtenint un índex de relació.

Especialitats docents

El VHIR té el seu propi Màster en Recerca Biomèdica Translacional. Els assaigs clínics formen part d’una de la Secció IV: La investigació clínica i els assaigs clínics (6h). Aquesta part pertany al mòdul obligatori anomenat Competències Transversals per a la Investigació en Patologia Humana.