Barcelona Trial Platform

Treballem per l’excel·lència en investigació i recerca

Una iniciativa de

  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
  • Biocat

Vall d’Hebron Institut d'Oncologia

Hospital Universitari Vall d'Hebron

Hospital de la Vall d'Hebron
Adreça: 

Passeig Vall d'Hebron, 119
08035, Barcelona  93 274 67 28
www.vhio.net

Persona de contacte: 

Gemma Sala  93 489 30 21
gsala@vhio.net 

Equip dedicat a la investigació clínica: 

48 Metges d'investigació

13 Farmacèutics d’investigació 

50Oficines d’Assaigs Clínics

4Estadistes i gestors de bases de dades

17Infermeres de recerca

Instal·lacions bàsiques: 
  • Unitat Fase I (UITM) amb tot l'equipament necessari per realitzar els assaigs de la primera fase
  • Laboratori de Patologia mol·lecular 
  • Laboratori de Genòmica
  • Laboratori de Proteòmica

Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) vol desenvolupar recerca d'excel·lència per millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament de càncer, especialment en el desenvolupament de noves teràpies eficaces contra la malaltia de càncer.

L'Institut és un centre de recerca biomèdica situat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona i desenvolupat per científics i metges que treballen junts per unir ciència bàsica amb investigació clínica. El VHIO compta amb els equips i els procediments més avançats per dur a terme els anàlisis en profunditat dels tumors dels pacients.

El VHIO promou i desenvolupa de forma autònoma, en el context de la BioRegió de Catalunya, recerca preclínica i clínica translacional independent i d'excel·lència dirigida a millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament de les malalties oncològiques. A més a més, treballa per esdevenir un centre de referència mundial en la investigació translacional del càncer, sent la translació la força motriu de tota la seva recerca preclínica i clínica destinada a beneficiar els pacients, així com a la societat en general, mitjançant el descobriment i les promoció de la noves troballes científics i mèdiques que contribueixen a la lluita contra el càncer. 

El VHIO es va crear l’any 2006 seguint els models dels centres europeus i americans líders en la recerca del càncer.

Àrees d’expertesa clínica

L'àrea d'expertesa clínica del VHIO és l'oncologia.

Reconeixements i distincions  

El VHIO és un centre CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) i compta amb tres investigadors ICREA (Dr. J. Arribas; Dr. J. Seoane i Dra. L. Soucek), està acredidat amb la norma ISO 9001 per a la gestió de projectes de recerca biomèdica en oncologia (ER-0376/2013) i la ISO 15189 per a laboratoris d’Oncologia Molecular i Genòmica, d’acord amb la norma 1052/CE2022 de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).

Especialitat docent

L'especialitat docent és l'oncologia mèdica.