Barcelona Trial Platform

Treballem per l’excel·lència en investigació i recerca

Una iniciativa de

  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
  • Biocat

Serveis

La BCTP brinda servei tant als pacients com a les empreses a través del suport als agents implicats en la realització d’assaigs clínics. La BCTP està present durant les fases inicials d’un assaig, des que està disponible la versió final del protocol i es fa la selecció dels centres, passant per la presentació al Comitè d'Ètica i a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), i la signatura del contracte. La BCTP no funciona com una CRO (empresa de recerca clínica per contracte) sinó que fa un acompanyament del projecte en les fases d’anàlisis de viabilitat (identificació dels centres i selecció d’investigadors), els pressupostos (convergència tarifària entre centres, plantilles comunes, confiança i suport), el procés normatiu per l’autorització (part regulatòria) i l’avaluació ètica, així com el procés de contractació (plantilla de contracte i negociació en paral·lel a l’autorització). 

 

 

Serveis a la Indústria

La BCTP ofereix als promotors (laboratoris farmacèutics, organitzacions de recerca per contracte (CROs), societats científiques i agències públiques que financen recerca clínica) una porta d’entrada única als hospitals i centres de recerca de Catalunya líders en assaigs clínics.

Quan la BCTP estigui a ple funcionament, a través de la  signatura d’un acord de confidencialitat, oferirà als promotors informació d’interès com els CV i experiència investigadora en assagis clínics dels especialistes de la Plataforma, així com informació centralitzada pels estudis de viabilitat, els certificats de la idoneïtat de les instal·lacions, la validació d’equipaments estàndard i la gestió unificada de les avaluacions ètiques i dels contractes, entre altres. 

 

Serveis als Investigadors

La BCTP ajudarà als investigadors a obtenir les certificacions de la formació en Bones Pràctiques Clíniques, facilitarà el reclutament a través de la creació de xarxes internes de referència de pacients i farà públic el llistat dels assaigs en curs.

La BCTP està treballant per facilitar la possibilitat de compartir entre els centres l’equipament certificat i homologat a nivell internacional, i també per fer més eficient la gestió de la documentació dels assaigs clínics i alleugerir-ne la càrrega administrativa.

 

Serveis als Pacients

La BCTP ajuda als pacients a entendre què és un assaig clínic i quins són els seus drets i deures quan hi participen.

Amb aquesta vocació de servei cap al pacient, la BCTP s’està preparant per desenvolupar un servei de difusió dels assaigs clínics en els que participen centres de Catalunya. Al web de la BCTP, els pacients podran tant expressar el seu interès en participar en un assaig clínic, com consultar alguns dels resultats dels assaigs en els que hagin participat.