Barcelona Trial Platform

Treballem per l’excel·lència en investigació i recerca

Una iniciativa de

 • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
 • Biocat

Presentació

Amb l’objectiu de posicionar Catalunya entre els cinc primers territoris europeus per a la realització d’assaigs clínics, la Barcelona Clinical Trials Platform (BCTP) reuneix els principals instituts de recerca hospitalària en una plataforma per millorar la coordinació, integració, qualitat, inclusivitat i velocitat de la recerca clínica

 

Introducció BCTP

Per encàrrec del Departament de Salut de la Generalitat de CatalunyaBiocat ha creat el 2014 la Barcelona Clinical Trials Platform (BCTP), una plataforma d’assaigs clínics per permetre que Catalunya se situï entre els centres internacionals de primer nivell en la realització de projectes d’investigació clínica, promoguts tant per sponsors privats com públics. La BCTP promou l’associació d’interessos entre els diversos centres per tal d’aprofitar al màxim les sinèrgies en recerca clínica i atraure teràpies innovadores – quan encara estan en fases primerenques de desenvolupament – cap a Catalunya.

El projecte de la BCTP és una porta d’entrada d’assaigs clínics que dóna accés a 5 milions de pacients i a 2.000 investigadors experimentats

 

Membres fundadors

La Barcelona Clinical Trials Platform permet arribar a set hospitals universitaris i a la xarxa d’atenció primària. Ha arrencat amb un nombre inicial de vuit instituts membres, que està previst que augmenti a mig termini amb altres instituts de recerca i hospitals de Catalunya:

 • VHIR (Hospital Universitari Vall d'Hebron)
 • VHIO (Hospital Universitari Vall d'Hebron)
 • IDIBAPS (Hospital Clínic Barcelona)
 • IDIBELL (Hospital de Bellvitge i Institut Català d'Oncologia (ICO) Hospitalet)
 • IGTP (Hospital Germans Trias i Pujol)
 • IMIM (Hospital del Mar)
 • IIB Sant Pau (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau)
 • IDIAP (Institut de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol) 

Aquesta és una iniciativa inclusiva i vertebradora del territori per tal que els hospitals de Catalunya puguin funcionar com una espècie de “meta-centre” de referència en el desenvolupament de nous fàrmacs, dispositius mèdics i productes biològics.  

 

Àrees d'actuació

La BCTP té com a gran repte integrar les necessitats dels pacients amb l’expertesa dels investigadors i els objectius de la indústria, per tal d'avançar l’arribada dels tractaments innovadors i millorar els resultats de les polítiques i intervencions de salut pública. És per això, que la Plataforma concentra la seva intervenció en sis àrees d'actuació que estan estretament interrelacionades: 

Simplificació administrativa 

Amb l’objectiu de disminuir els temps de negociació i d’autorització dels assaigs clínics, la BCTP proposa l’establiment de procediments, models de pressupost i contracte unificats per als seus membres. Així mateix, la Plataforma proposa centralitzar la formació, acreditació i actualització del personal investigador en Normes de bona pràctica clínica. Finalment, la BCTP proposa mecanismes fer possible la transferència de pacients entre centres i així facilitar l’accés dels pacients a teràpies en desenvolupament. 

Centralització de la informació

La BCTP facilita el funcionament integrat, cohesionat i eficient dels instituts que en formen part, com si fossin un únic centre d’investigació clínica, mitjançant la creació d’eines de col·laboració informàtiques.

Formació continuada del personal d'assaigs clínics

La BCTP vetlla per la formació d’excel·lència dels investigadors i cos d’infermeria en ICH-GCP, la seva certificació i les subseqüents renovacions.

Compromís amb els pacients

La BCTP posa a disposició de la població coneixement general sobre assaigs clínics a través del seu web. La Plataforma establirà relacions amb les associacions locals de pacients per evolucionar cap a desenvolupaments clínics més enfocats cap al benestar dels pacients.

Promoció conjunta dels membres

La BCTP incrementa la visibilitat internacional col·lectiva dels instituts membres a través de la promoció conjunta a fires, congressos i esdeveniments del sector, per incrementar la captació de projectes de recerca clínica. 

Integració de la recerca en la pràctica clínica

La BCTP facilita la utilització del talent i les infraestructures avançades existents a Catalunya per fer investigació clínica puntera. En concret, integra l’expertesa dels investigadors i tecnologies presents a Catalunya amb el desenvolupament clínic de teràpies dirigides per avançar cap a la personalització de l’assistència.

 

Beneficis de la BCTP

La BCTP redueix el temps i els esforços necessaris per posar en marxa nous assaigs clínics fent els processos de recerca clínica més eficients i homogenis a través dels seus membres clínics.

La BCTP concentra líders d’opinió clau amb un important lideratge científic en múltiples àrees terapèutiques, que poden donar parer sobre l'impacte i la viabilitat de les teràpies emergents, participar en el disseny d'assaigs clínics i anàlisi de resultats.

La BCTP atrau nous estudis a través del desenvolupament de les relacions amb clients d'alt nivell i l'exploració de múltiples formes d'associació, incloent les público-privades.

La BCTP maximitza el potencial de la col·laboració tecnològica i personal per proporcionar i oferir un major valor als pacients.

La BCTP millora l'eficiència dels membres individuals:

 • Expandeix les vies de col·laboració entre els centres clínics i les empreses farmacèutiques, les Organitzacions de Recerca per Contracte (CROs), les agències governamentals i les societats mèdiques.
 • Facilitala participació en grans assaigs clínics que requereixen la coordinació a través de xarxes.
 • Promou la capacitat conjunta de tots els membres.
 • Fomenta la repetició d’oportunitats i la pol·linització creuada entre programes similars.
 • Instrueix en Guies de Bones Pràctiques normalitzades (ICH-GBP) per als investigadors i infermeres en formació.
 • Participa amb associacions de pacients.