Barcelona Trial Platform

Treballem per l’excel·lència en investigació i recerca

Una iniciativa de

  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
  • Biocat

Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau

Hospital Sant Pau

Hospital de Sant Pau
Adreça: 

Sant Antoni Maria Claret, 167 Pavelló de Sant Frederic, planta 1ª 08025 Barcelona 93 553 78 55 www.iibsantpau.cat

Persona de contacte: 

Dra. Rosa Mª Antonijoan 93 553 78 55 rantonijoana@santpau.cat

Equip dedicat a la investigació clínica: 

550 persones treballen a la Fundació Gestió Sanitària i 307 persones a l’Institut de Recerca de l’IIB Sant Pau

99Investigadors

157Tècnics de recerca  

50Administració

Instal·lacions bàsiques: 

Serveis de suport a la recerca com:

  • Àrea de gestió de l'institut
  • Àrea de gestió de documentació d'assaigs clínics
  • Secretaria del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC)

 

Plataformes científico-tècniques:

  • Plataforma de genòmica i transcriptòmica
  • Plataforma de microscòpia i immuno-histoquímica
  • Plataforma d'anàlisis cel·lulars i funcionals
  • Biobanc
  • Equips d'ús general

L’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau) promou, desenvolupa, gestiona i difon la investigació en ciències de la salut per afavorir l'apropament i l'intercanvi de coneixements entre investigadors i grups de recerca pertanyents a diferents centres.

L'IIB Sant Pau també promou la cooperació amb altres instituts i organismes públics i privats, prioritzant les activitats per enfortir les associacions destinades a la realització de la investigació translacional amb repercussions en les activitats clíniques.

Aquest centre gestiona els recursos destinats a la investigació encomanats per les diverses institucions i organitzacions i té com a missió pròpia millorar la salut i qualitat de vida de les persones a través de la producció i difusió del coneixement científic, la formació d'investigadors basat en la norma internacional, la innovació en salut i l'aplicació dels avenços de les polítiques i pràctiques de salut clínica.

L’IIB Sant Pau vol convertir-se en un líder internacional en recerca biomèdica translacional i, per això, ha adquirit un compromís amb els principis fonamentals dels centre d'investigació: l'excel·lència, la col·laboració i la multidisciplinarietat, la transparència, l'eficiència, el compromís ètic i social, a més de la millora contínua i la innovació.  

Reconeixements i distincions

L'IIB Sant Pau forma part de la Xarxa de centres CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) i està acreditat per l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). A més a més, els grups de recerca de l’IIB Sant Pau formen part de 8 xarxes CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red) i d’altres xarxes de recerca com RIS (Red Española de Investigación en SIDA), REIPI (Red Española de Investigación en Patología Infecciosa), RECAVA (Factores de Riesgo, Evolución y Tratamiento de Enfermedades Cardiovasculares y sus Mecanismos), RENEVAS (Red Neurovascular), ReTBioH (Red de Biobancos), TERCEL (Red de Terapia Celular), UICEC (Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos), ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network) i REGIC (Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica Hospitalaria y Biosanitaria), entre altres.

Iniciatives particulars del centre

L’IIB ha creat una área de suport a la recerca formada per l’Àrea de Gestió de l'Institut, el Centre d'Investigació del Medicament (CIM Sant Pau), l’Àrea de Gestió de Documentació d'Assaigs Clínics, la Unitat Radioactiva, el Banc de Tumors, el Servei d'Experimentació Animal, Unitat de Qualitat i Sistemes d'Informació, Unitat de Transferència i Innovació, Unitat Central d'Investigació Clínica i Assajos Clínics (UCICEC Sant Pau), Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC), Secretaria del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) i Plataforma d'Innovació i2Health Sant Pau.