Barcelona Trial Platform

Treballem per l’excel·lència en investigació i recerca

Una iniciativa de

  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
  • Biocat

Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol

CAPs

Adreça: 

Gran Via de les Corts Catalanes, 587 àtic
08007 Barcelona.
93 482 41 24
www.idiapjordigol.com

Persona de contacte: 

Concepció Violán Fors
93 482 41 24
cviolan@idiapjgol.org

Equip dedicat a la investigació clínica: 

300 Professionals d’atenció primària

70 Centres d'Atenció Primària a Catalunya

Instal·lacions bàsiques: 

L’equip bàsic per assaigs clínics està format per:

  • Refrigeradors
  • Congeladors
  • Centrífugues 
  • Equips mèdics

L'IDIAP Jordi Gol vol generar nous coneixements i evidències pràctiques per promoure, avançar i gestionar la investigació d'atenció primària a Catalunya i en altres àrees, a través de la formació, la difusió i la translació de resultats de la recerca a la pràctica clínica.

La Fundació Jordi Gol i Gurina, des de la seva creació l’any 1995 sota els auspicis de l'Institut Català de la Salut, ha estat pionera en la investigació en Atenció Primària a l‘Estat Espanyol. La Fundació es va convertir, l’any 2006, en l’Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol), resultat d'un acord de col·laboració entre la Fundació Jordi Gol i Gurina, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Cada centre de salut de la xarxa d’AGICAP té l'equip bàsic necessari per als assaigs clínics i la possibilitat d’exàmens analítics i complementaris.

Àrees d’expertesa clínica

L’Agència de Gestió de la Investigació Clínica en Atenció Primària (AGICAP) forma part de l'IDIAP Jordi Gol i es dedica a la promoció i la gestió d'assaigs clínics amb medicaments. La seva cobertura inclou el 87% de la població total de Catalunya (7 milions). D’entre centenars de milers de pacients, se seleccionen candidats per als seus assaigs clínics. 

S’han reclutat més de 4.000 pacients en més de 400 assaigs clínics de malalties cròniques habituals en l’atenció primària, sobretot en la fase III. La xarxa AGICAP també participa en diversos estudis de viabilitat de projectes.

Reconeixements i distincions  

L’IDIAP està acreditat amb la norma UNE-EN ISO 9001:2008. També està acreditat per avaluar i recolzar la gestió de projectes o la recerca relacionades amb l'atenció primària de la salut i de la comunitat sanitària, així com per a la gestió d'assaigs clínics de substàncies actives, excipients i productes mèdics. 

Iniciatives particulars del centre

L’AGICAP ofereix una sèrie de serveis bàsics com formació i acreditació de la seva xarxa d'investigadors, suport metodològic i logístic per als protocols generats per la seva xarxa d'investigadors, selecció dels centres i investigadors acreditats (en 10 dies), preparació ràpida de contractes (negociació amb l'administració i signatures), una sola avaluació per CEIC, que té la responsabilitat de tutelar tots els centres d'atenció primària i altres entitats, contractació de qualitat, protecció i seguretat dels pacients, ajuda per part dels monitors i els centres i promoció dels aspectes logístics de cada assaig clínic, pagament dels investigadors i els centres, disseny de protocols de recerca, anàlisi estadística i seguiment dels assaigs, entre altres.

A petició, l’AGICAP pot portar a terme estudis de viabilitat ràpids utilitzant la base de dades informatitzada de la història clínica de l’Institut Català de Salut (ICS) a Catalunya, que ofereix la possibilitat d’una preselecció personalitzada activa a petició del personal de recerca a la seva xarxa. 

Especialitats docents

Les especialitats docents de l'IDIAP són la Medicina de Família, la Pediatria, la Ginecologia, la Farmacologia i la Infermeria d'Atenció Primària.