Barcelona Trial Platform

Treballem per l’excel·lència en investigació i recerca

Una iniciativa de

  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
  • Biocat

Capacitats

Catalunya és un hub en investigació clínica i innovació al sud d'Europa. En aquest marc la BCTP proporciona la coordinació, la integració, la qualitat i la velocitat necessàries per a la realització dels assaigs clínics dintre del sistema sanitari públic. 

La unió dels vuit membres de la Barcelona Clinical Trials Platform ofereix un gran potencial en l'execució, captació de pacients i obtenció de resultats en assaigs clínics: 

  • El gener de 2015 hi havia 2.740 participacions en assaigs, amb un total de 13.498 pacients reclutats. La gran majoria dels pacients es trobaven en Fase III (44%), seguits dels de la fase IV (25%).
  • En total, la BCTP engloba 2.000 investigadors d’assaigs clínics amb experiència.
  • 2.515 participacions a nous assaigs clínics en curs entre el 2012 i 2014, amb un 78% de participacions a les fases pre-registrades (fase I, II i III). Entre les principals àrees d’assaigs es troben l’oncologia (35%), les malalties infeccioses (10%), les respiratòries (7%) i les neurodegeneratives (7%). 
  • 1.487 participacions a assaigs clínics finalitzats entre el 2012 i 2014, amb 13.287 pacients reclutats
  • El 55% dels assaigs clínics que es realitzen a Espanya es presenten als Comitès d’Ètica de Catalunya.