Barcelona Trial Platform

Treballem per l’excel·lència en investigació i recerca

Una iniciativa de

  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut
  • Biocat

Avís Legal i Política de Privacitat

Dades identificatives

 

Denominació Social: Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya

Domicili Social: Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB) - 08028 Barcelona

CIF: G-64166747

Registre de Fundacions, número 2262 del 21 de novembre del 2006

Telèfon: 933 103 330

e-mail: info@biocat.cat

Nom de domini: http://www.barcelonaclinicaltrials.org/

 

Política de Privacitat

 

1. Drets d'Informació

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d'11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya, en endavant Biocat, en compliment del que es disposa en l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

2. Finalitats 

D'acord amb el que es disposa en la referida normativa, Biocat manifesta que les dades que l'usuari facilita en qualsevol dels formularis que ofereix la web són recollits amb la finalitat d'oferir els serveis derivats de la seva activitat, gestionar alguna sol·licitud, de la realització d'estudis estadístics, així com l'enviament de comunicacions o informacions que pugui ser de l'interès de l'usuari per qualsevol mitjà electrònic o físic.

 

3. Consentiment de l'Usuari

Mitjançant l'emplenament i enviament dels corresponents formularis d'aquesta web, l'Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de Biocat.

Biocat informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres entitats, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a comunicar a Biocat els canvis que es produeixin en els mateixos.

Part de les dades sol·licitades a través de Biocat són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, Biocat no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats. Biocat, en tot cas, informarà del caràcter obligatori i/o necessari del lliurament de les dades per al funcionament del servei.

Així mateix en cas que vosté inclogui en els formularis d'aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. 

En el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari en acceptar el present avís legal, dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Biocat podrà realitzar fotografies així com enregistraments en els actes que organitza. Mitjançant l'acceptació del present avís legal en la inscripció a aquests actes, l'assistent haurà d'autoritzar de manera prèvia i expressa, el seu consentiment a Biocat per a la retransmissió en directe, enregistrament i difusió d'imatges en obert de l'usuari mentre participa en un acte organitzat per Biocat, d'acord amb el dret a la pròpia imatge, recollit en l'article 18 de la Constitució, i el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge regulat per la l'1/1982, de 5 de maig.

Així mateix, l'usuari podrà manifestar la seva negativa a ser gravat i fotografiat a qualsevol moment, mitjançant notificació a Biocat en la forma prevista en el següent avís legal.

 

4. Seguretat

Biocat es compromet i garanteix el tractament de les dades de caràcter personal conforme al que es disposa en la normativa d'aplicació ja citada i a la qual resulti vigent a cada moment, així com la màxima confidencialitat pel que fa a les dades de caràcter personal facilitades, tant per part de Biocat com dels empleats de la companyia que tinguin o poguessin tenir accés a les referides dades.

Biocat garanteix, així mateix, que compleix amb normes de seguretat acceptades de manera general per protegir la informació que se li facilita per l'usuari, tant durant la transmissió com durant la recepció d'aquesta i el seu emmagatzematge.

 

5. Drets Usuaris

L'Usuari podrà exercir els seus drets els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició al tractament de les seves dades personals, d'acord amb els termes i condicions prevists en la LOPD, dirigint-se al correu electrònic info@biocat.cat o a l’adreça: Baldiri Reixac, 4-8, Torre I (PCB) - 08028 Barcelona.

De la mateixa manera, l'usuari podrà manifestar la seva negativa a la recepció de comunicacions a qualsevol moment o baixa de qualsevol dels serveis subscrits, mitjançant notificació a Biocat en la forma prevista anteriorment.

 

6. Propietat Intel·lectual

El disseny de la web i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen Biocat i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Biocat.

 

7. Responsabilitat dels continguts

Biocat no es fa responsable de la legalitat d'altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se des de la web. Biocat tampoc respon per la legalitat d'altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d'aquesta web.

Biocat es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts

Biocat no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers.

 

8. Llei Aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.